העתיד הוא האתמול של היום


הזמנים המוכרים עבר\הווה\עתיד, מתחלפים לזמן אחד- "עכשיו"
סוכני הנסיעות באמצעות רמת מקצועיות גבוהה, ידע נרחב וניסיון יקר מפז עדיין מובילים את ענף התיירות והזמנות הלקוחות.
סערה עצומה מתחוללת בעולם העסקים המשנה פניו עד ללא הכר. תובנה זו ברורה לכל ונאמרת בכל הזדמנות ובכל סמינר.
התהליכים המרכזיים המחוללים את השנוי בכלל ובעולם התיירות בפרט, הם בעיקר הטכנולוגיה והגלובליזציה. שני התהליכים הללו חברו יחדיו ליצירת מציאות בה נמחקו שני מימדים מעולם העסקים בתחום התיירות: זמן ומרחק. 
השפה המדוברת, כמו גם השפה העסקית, מבוססות במידה רבה על מרכיבי זמן ומרחק, אך בעטייה של המציאות המתהווה לנגד עינינו, הם הופכים לנטל מסוכן.
הזמנים המוכרים לנו משיעורי הדקדוק בבי"ס היסודי עבר, הווה ועתיד- מתמזגים בימנו לזמן אחד בלבד: "עכשיו".
למושג "העכשיו" השלכות מרחיקות לכת על החברה האנושית בכללותה שאין כאן המקום להתעמק בהם. די אם נפנה מבט אל ילדנו בכדי להבין זאת.
לעניינו, למושג "עכשיו" השלכות מידיות שלא ניתן להקל בהן ראש. במצב חדש זה חיוני לנקוט בפעולה יזומה ולהתאים את המנגנון העסקי ל"שעון החדש" בו מוצג זמן ההווה  בלבד.
מסביב צצים מושגים וכלים שהם סימפטומים של מציאות "העכשיו".  הרשתות החברתיות, האינטרנט בזמן אמת, טוויטר, מסחר בזמן אמת הם הבבואה הבולטת ביותר של המציאות הזו.
אחת מהמסקנות המתבקשות היא בדיקה מחודשת של המערכות עליהן מבוססת סביבתנו העסקית הנוכחית.  
נבחן להלן כמה מהן:
גלובליזציה וטכנולוגיה כמחוללי שינוי:
בבסיס הסביבה הנוכחית נמצאות בעיקר מערכות הזמנות וכלים תומכים לניהולם. את חוסר הנוחות בהתנהלות מבוססת מערכות ההזמנות חש  כל סוכן נסיעות באופן אינטואיטיבי. ממערכות משרתות ותומכות, הפכו מערכות ההזמנות, ובמיוחד אלו התומכות בניהול ההזמנות, למגבילות ומעיקות. השימושיות ויכולת ביצוע הזמנה שהיו בעבר קריטריונים מרכזיים לאפקטיביות המערכות, הפכו ללא רלוונטיים עם מעבר המערכות העסקיות לשפת האינטרנט.
כך יוצא שסוכן נסיעות ממוצע מביט בעיניים כלות על הזדמנויות עסקיות תיירותיות רבות החומקות מידיו, למרות שהן זמינות בפני כל לקוח מזדמן. שיאה של התופעה בא לידי ביטוי בהזמנות חדרי בתי מלון. המציאות מלמדת שכל הזמנה שנייה כיום נעשית שלא באמצעות סוכן נסיעות. את הסיבה לכך אין להטיל על חוסר מקצועיותו של הסוכן, אלא על אי זמינותה של הצעה עסקית זו לסוכן, וזאת בגלל המגבלות המוטלות עליו על ידי מערכות ההזמנות וההתחשבנות.
המציאות יצרה מצבים הזויים מבחינה עסקית, בהם הלקוח יכול לדווח לסוכן על איתור מוצר מסוים באינטרנט, כשהסוכן המוגבל  במערכות, אינו מסוגל להציע את אותו המחיר, אפילו בתוספת דמי טיפול.
האם נוכל להסכין עם מצב שבו מוצר תיירותי יהיה זמין ללקוחות אך לא יהיה זמין לסוכן הנסיעות? האם נוכל להסכין עם מצב שאתרי תיירות מובילים בעולם אינם חלק מסביבתו העסקית של כל סוכן נסיעות? 
ממערכות הזמנות למערכות מסחר
מערכות ההזמנות שהיו בעבר כלי העבודה בלעדי של סוכן הנסיעות, הפכו לנחלת הכלל והם מאפשרים לכל דיכפין  לבצע הזמנה, לבצע תשלום ולכרטס, וזאת  במגוון כמעט אין סופי של אפשרויות.
מן המעט שנאמר עד כה ניתן כבר להסיק כי התמסרותנו המוחלטת למערכות ההזמנות ופיתוח מיומנויות מבוססות הזמנות ("פקידי כירטוס"), הפכו מיתרון לחיסרון.
בראייה רחבה יותר ניתן לקבוע כי המוצר התיירותי הפך בשנים האחרונות  למוצר "הנסחר בזמן אמת", להבדיל ממוצר "המוזמן בזמן אמת". כלומר, המוצר התיירותי הפך למוצר הנסחר "עכשיו" בזירות מסחר שונות ובמחירים שונים, בדומה לסחורות כמו קפה, שער דולר, מניות וכו'.
פניית לקוח לקבלת הצעת מחיר, כמו גם ציטוט המחיר על ידי הסוכן,  תהא  נכונה "לעכשיו" בלבד, ואין בה כדי להעיד על מה שיהיה אפילו בעוד מספר דקות.
מכך עולה שהמערכות הנחוצות היום לסוכן הנסיעות הממוצע צריכות להיות מערכות המבוססות מסחר, במקום מערכות מבוססות הזמנות כפי שהן כיום. במקום מכונת הזמנות, דרוש לנו מכ"מ מחירים שיסייע בידנו לאתר את הזמינות והמחיר הנכונים "לעכשיו", ולהציעם ללקוח ביעילות ומקצועיות באופן שיהיו כדאיים בעיניו וראויים  לגביית תוספת דמי טיפול.
הטכנולוגיה מאיום לכלי ליצירת מוביליות תיירותית
את היתרון והכלים הנדרשים למערכות מסחר תיירותיות יכולים הסוכנים להשיג באמצעות טכנולוגיה, ועל ידי כך שיהיו בידיהם כלים מתקדמים ומורכבים יותר מאלו הקיימים בידי הלקוח. נכון להיום ידם של הלקוחות על העליונה שכן, להם קיימת נגישות מתקדמת יותר למאגרי תיירות בעולם, בעוד סוכן הנסיעות נותר מוביל בנגישות לספקים מקומיים בלבד.
כך יוצא שבמרחב הגלובלי, שהוא סביבת המסחר המעודכנת, קיימים ללקוח יתרונות משמעותיים על פני סוכן הנסיעות.
מסקנות אלו הובילו אותנו לחשוב כי בימינו נדרשים לסוכנים מערכות מבוססות מסחר בנוסף למערכות הקיימות המבוססות הזמנות. סוכני הנסיעות, פרט להכרח לפתח מיומנויות שיאפשרו יצירת ערכים מוספים שעל בסיסם ניתן לגבות "דמי טיפול", חייבים לפתח במקביל מיומנויות מסחר שיאפשרו להם לאתר ולרכוש באופן חופשי מוצרי תיירות בזירה הגלובלית ולמצב עצמם גם "כסוחרי תיירות", בדומה לכל סוחר בבורסה או בבנק.
הכרה זו הוטמעה כבר אצל רובנו, אולם לאור החיסרון בכלי מסחר מתאימים, היא מתורגמת ל"מסחר בהנחות", תחום בו לסוכנים סיכויי הישרדות נמוכים.
גלובליזציה
ההכרה כי אנו פועלים בשוק חסר גבולות וזמנים משנה גם מוסכמות יסוד באשר לכוחות הפועלים, מיקומם והשפעתם על זירת המסחר שלנו. יותר ויותר אנו מוצאים את עצמנו מושפעים מגורמים בינלאומיים הפועלים בשוק המקומי באופן שהלוקאלי והגלובלי התמזגו לכדי שוק אחד.
אין בליבי ספק כי היכולת להתמודד עם גורמים גלובליים בשוק מקומי אפשרית בתנאי שנשכיל כענף לשלב כוחות וליצור מערכות מסחר פרי פיתוח מקומי, שיאפשרו לסוכנים התמודדות עם גורמי ענק בינלאומיים המרחיבים אחיזתם בשוק המקומי.
בינינו לבין עצמנו, כולנו כבר מכירים בעובדה כי התחרות מבית אינה הבעיה אלה התחרות מחוץ, זו הפונה ישירות ובעוצמות לא מוכרות אל הלקוחות המקומיים.
מוביליות טכנולוגית (גם במובן של מובייל\סלולרי) הינה כמעט מפלטנו היחידי להתמודדות זו, אך פיתוח כלים מתקדמים חדשניים, פורצי גבולות ויצירתיים, אפשרית רק על ידי שיתוף פעולה של כלל גורמי השוק, ובכלל זה  המובילים והגדולים.
כאמור, סוכני הנסיעות באמצעות רמת מקצועיות גבוהה, ידע נרחב וניסיון יקר מפז עדיין מובילים את ענף התיירות והזמנות הלקוחות אך לא לעולם חוסן
ההתאחדות ממשיכה לעמול על חזון שיהפוך את העמותה מארגון לקהילה, קהילה משתפת ולומדת היוצרת יחד ערכים טכנולוגיים וכלכליים שיאפשרו לכל אחד בנפרד להתמודד ואף לשגשג בעתיד לבוא.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s