הצעקה זה מה שנשאר

Posted by & filed under דעות.

הצעקה הופכתְ לדרך המרכזית שאנחנו מתקשרים ומעבירים מסרים.
אמסלם מבין שאם היה כותב מאמר דעה על מה שהוא חושב על ביתְ המשפט לא היינו מקשיבים (הוא כנראה צודק).
אז הוא צועק ומגדף ומקבל את תשומת ליבנו. אמסלם הוא המראה של תשומת ליבנו.