אז מה בני אדם רוצים ומחפשים?

Posted by & filed under דעות.

אחת מהבעיות המרכזיות בתקשורת בין בני אדם ומה שחשוב יותר לענייננו התקשורת בין עסקים ללקוחות היא הניסיון להבין באמת הלקוחות רוצים וצריכים.