אימפלמנטציה של תהליך מדיה חברתית בארגון

Posted by & filed under מגמות.

לינק לפוסט קבוצתי לו הייתי שותף ובו מספר זוויות לשאלת יישום מדיות חברתיות. בארגונים רבים מתלבטים בנושא אולם לאף אחד אין ספק שעניין זה מכריע וחשוב לארגונים רבים אני משוכנע שתמצאו עניין וחומר למחשבה בפוסט קבוצתי זה.