בריתות התעופה העולמיות עוד יעלו לנו ביוקר

המשבר הכלכלי ומצבם העגום של רוב חברות התעופה בעולם מביא ממשלות בעולם להקל בתחום שיתופי הפעולה בין חברות התעופה בעולם. שיתופי פעולה שהיו בלתי סבירים בעבר מטעמים של משמר על התחרות החופשית הפכו בעיתות המשבר הנוכחי  ללגיטימיות. כך גם היה במשבר הגדול בשנות העשרים והשלושים החלטות שעלו בדיעבד לצרכנים ביוקר רב.

כך יוצא שדווקא כאשר המושג "שמים פתוחים" שגור בפי כל בפועל הולכים השמים ונסגרים על ידי בריתות תעופה בינלאומיות הזוכות להקלות ממוסדות ההגבלים העסקיים בארה"ב ואירופה. ערים מרכזיות בארה"ב כבר נשלטות על ידי חברות תעופה מסויימות ותמונה דומה מתחילה להיווצר גם באירופה. שיתופי הפעולה הוירטואליים המתרחשים בכל השווקים ביחד ולחוד נרקמים במטות גלובליים של חברות התעופה שפריסת פעולתם מקשה על מוסדות האכיפה לאמוד את פעילותם של הבריתות. מחוקקים בארה"ב ובאירופה הביעו חששם מהתופעה המתרחברת של שיתופי פעולה אולם אלו נעלמו בהמולת המשבר האופפת את ענף התעופה. לא ירחק היום בו יאלצו הנוסעים לשלם במיטב כספם עבור חובות העתק הבלתי אפשריים של ענף התעופה הבינלאומי. כרטיס הטיסה הפך למסחטה של כספים כאשר מחירו הבסיסי נמצא עדיין בתחרות אולם החיובים שסביבו כגון קנסות על שינוי עלות מזוודה ושירותים על המטוס הפכו למרכיב המאפיל לעיתים על מחיר הכרטיס כולו. בתחום הבסיס של הכרטיס נשמרת עדיין תחרות סבירה אולם בתחום החיובים שמסביב לכרטיס מקפידות חברות התעופה ליישר קו וכך מוצאות נתיבים לצימצום התחרות בינן לבין עצמן.

IPAD ישפיע על הדרך שאנשים מתיירים בעולם

המכשיר החדש של אפל שהושק השבוע הוא שלב נוסף במהפכת המידע המכוון גם אם נתפס בשלב הראשון כמאכזב על יד מבקרים רבים

מוביליות היא שם המשחק החדש בתיירות ואין ספק שמכשיר זה יהווה את הכלי למשלוח "תיק הנסיעה" של סוכני הנסיעות ללקוחות. במקום לשלוח מייל או שוברים מודפסים בתיק פלסטיק מדור קודם ישוכללו מסמכי הנסיעה לקבצים שיוכלו להשתלב במכשירים ניידים בכלל וכאלו מהקטגוריה החדשה שהשיק סטיב ג'ובס בפרט.
בעתיד ישגר הסוכן לקוח את פרטי נסיעתו והמסמכים הנלווים למכשירים מסוג באופן שנתוני הנסיעה יוכלו להשתלב ו\או להיות מוצגים באפליקציות צד שלישי הקיימות מכשירים אילו.